Styrk projektarbejdet

Styrk projektarbejdet

”Kendetegnende ved det problemorienterede projektarbejde er, at der arbejdes ud fra en problemstilling, man som studerende typisk selv vælger og formulerer inden for en given ramme.”

Sådan definerer forfatterne bag bogen ’Styrk projektarbejdet’ det problemorienterede projektarbejdet. Når man arbejder problemorienteret, arbejder man altså ikke nødvendigvis ud fra et bundet pensum, men derimod ud fra en undren, et spørgsmål eller noget modstridende.

I denne udgave af Fagnørd taler vært og underviser Torben Kastrup med to af forfattere til Styrk projektarbejdet – Anders Dahl og Tina Hansen – for at blive klogere på fordele og ulemper ved det problemorienterede projektarbejde.

Lyt med, og få svar på, hvorfor bør man arbejde problemorienteret, hvor det problemorienterede projektarbejde adskiller sig fra andre klassiske læringsforløb og få forfatternes bedste tips og tricks til at arbejde problemorienteret og designe problemorienterede læringsforløb.


Til lyttere med interesse i:
Organisation, ledelse, udvikling, styring og projektarbejde

Nysgerrig på bogen?
Læs mere om bogen, eller køb den på Academic Books