Ansvaret der forsvandt, episode 2

Landbrugspakken og Odense Kommunes lukning af sager på børneområdet er de to konkrete skandalesager, som Torben Kastrup vil tale med forfatterne og studerende om i dette andet afsnit af ”Ansvaret der forsvandt”.

Med afsæt i de to sager vil der blandt andet blive talt om hvordan nutidens embedsmænd synes styret af at hyppe deres egen karriere frem for at tjene folket. Du vil også kunne blive klogere på, hvorfor der er et misforhold mellem Grundloven og nutidens komplekse og omfattende politiske system.

 

Ansvaret der forsvandt, episode 1

Loyalitet mod den juridiske faglighed eller loyalitet mod sin minister, ser udefra ud til at være et stærkt voksende dilemma hos embedsmændene i det danske politiks system – og det er omdrejningspunktet i denne første del af ”Ansvaret der forsvandt”.

Forfatterne vil blandt andet fortælle om det særegne ved det danske politiske system – det neutrale embedsværk – som er ideelt i teorien, men yderst svært at praktisere i virkeligheden.

Du vil også stifte bekendtskab med tre studerende, som udover at stille forfatterne nogle skarpe spørgsmål også kommer med nogle interessante betragtninger.