Den gode præsentation

For at din præsentation opleves som perfekt af dit publikum, skal den være uperfekt!

Vært Torben Kastrup vil i denne podcast tale med forfatteren bag bogen Den gode præsentation Linda Greve. Læn dig tilbage og bliv meget klogere på hvorfor man skal stræde efter det uperfekte, når man vil levere en god præsentation.

Styrk projektarbejdet

”Kendetegnende ved det problemorienterede projektarbejde er, at der arbejdes ud fra en problemstilling, man som studerende typisk selv vælger og formulerer inden for en given ramme.” Sådan defineres det problemorienterede projektarbejde af forfatterne bag bogen “Styrk projektarbejdet”. Lyt til podcasten for at blive klogere problemorienterede projektarbejde.

Systemisk projektledelse, 2. episode

God projektledelse er alfa omega for det vellykkede projekt. Forfatterne bag Systemisk projektledelse argumenterer for, at den gode projektledelse ikke blot er karakteriseret af klassiske styringsredskaber, men i ligeså høj grad involverer systemisk tænkning, der tager højde for de komplekse sammenhænge, projektarbejdet indgår i. I dette afsnit af podcasten møder du fire studerende ved professionsuddannelsen Absalon og hører deres tanker om bogen og dens anvendelsesmuligheder.

Systemisk projektledelse, 1. episode

Hvorfor udgive en endnu en bog om projektledelse? Sådan indledes dette afsnit af Fagnørd, hvor vært og underviser Torben Kastrup har forfatterne bag bogen Systemisk projektledelse i tale.

Ifølge de to forfattere har alt for mange projektledere et snævert fokus på klassiske styringsredskaber uden at skele til de komplekse sammenhænge, projektarbejdet indgår i.

I denne podcast forklarer forfatterne, hvordan og hvorfor systemisk tænkning bør indgå på lige fod med klassiske redskaber som planlægningsværktøjer og analyser.

Ansvaret der forsvandt, episode 2

Landbrugspakken og Odense Kommunes lukning af sager på børneområdet er de to konkrete skandalesager, som Torben Kastrup vil tale med forfatterne og studerende om i dette andet afsnit af ”Ansvaret der forsvandt”.

Med afsæt i de to sager vil der blandt andet blive talt om hvordan nutidens embedsmænd synes styret af at hyppe deres egen karriere frem for at tjene folket. Du vil også kunne blive klogere på, hvorfor der er et misforhold mellem Grundloven og nutidens komplekse og omfattende politiske system.

 

Ansvaret der forsvandt, episode 1

Loyalitet mod den juridiske faglighed eller loyalitet mod sin minister, ser udefra ud til at være et stærkt voksende dilemma hos embedsmændene i det danske politiks system – og det er omdrejningspunktet i denne første del af ”Ansvaret der forsvandt”.

Forfatterne vil blandt andet fortælle om det særegne ved det danske politiske system – det neutrale embedsværk – som er ideelt i teorien, men yderst svært at praktisere i virkeligheden.

Du vil også stifte bekendtskab med tre studerende, som udover at stille forfatterne nogle skarpe spørgsmål også kommer med nogle interessante betragtninger.

 

Ny podcast-serie fra Samfundslitteratur og Professionshøjskolen Absalon

Forlaget Samfundslitteratur og Professionshøjskolen Absalon udgiver i fællesskab Fagnørd – en ny faglig podcast, der præsenterer og diskuterer faglitteraturen.

I ‘Fagnørd’ vil vært og underviser ved Professionshøjskolen Absalon Torben Kastrup tale med forfatterne bag en række udvalgte  lærebøger fra Samfundslitteratur.

De to første afsnit af Fagnørd lanceres på Grundlovsdag – mandag den 5. juni og på denne dag, skal det naturligvis handle om Danmarks folkestyre, mere præcist om magtfordelingen og forholdet mellem ministre og embedsmænd med afsæt i bogen ‘Ansvaret der forsvandt’.

Lyt med, og bliv klogere på hvorfor der i disse år er så mange skandalesager i det politiske system.